Beuningse uiterwaarden: herinrichting

Maarten Vergouwen 15-12-2014

Deelnemers o.a.: Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling, Free Nature, gemeente Beuningen, Het Dijkmagazijn, IVN.

Op deze website brengen de partijen die actief zijn in de Beuningse uiterwaarden al hun informatie over hun voornemens en werkzaamheden bijeen. Geïnteresseerden kunnen alle activiteit in het gebied op één centraal punt volgen.
www.beuningseuiterwaarden.nl